KANANDERS AVG
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Kan Anders. Kan Anders  is een bureau dat zich o.a. richt op online nieuwsverspreiding.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kan Anders verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kan Anders, neem dan gerust contact op! 
info@kananders.nl | 06 46740526 
Postbus 82 | 5150 AB | Drunen
Btw. Nr. NL 120384966B01| KVK Nr. 17195463
Kan Anders  is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jeroen van Kan. 
 
 
DOEL GEGEVENS  
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kan Anders. Deze worden hieronder toegelicht. 
01. Contact opnemen 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kan Anders via de facebookpaginas (Waalwijk4you, Drunen4you, Kaatsheuvel4you, Vlijmen4you, Heusden4you, Langstraat4you, vacature4you , schouwen-duiveland4you en gelijknamige websties. Hier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 
02. Analytics 
De website van Kan Anders verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 
 
 
 
ONTVANGERS
De gegevens die Kan Anders  ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 
01. Hostnet 
De e-mail van Kan Anders wordt gehost bij derden. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 
02. WPEngine 
De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kan Anders  zijn op de servers van WPEngine opgeslagen. 
 
 
 
OPSLAGPERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kan Anders, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 
01. Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt met Kan Anders via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 
02. Analytics 
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 
 
 
BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 
De persoonsgegevens die door Kan Anders of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kan Anders. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kan Anders privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 
Daarnaast is het domein van Kan Anders ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 
 
 
JOUW RECHTEN 
01. Recht op inzage 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kan Anders vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kan Anders. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 
02. Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kan Anders. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 
03. Recht op overdracht 
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kan Anders opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kan Anders al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 
03. Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kan Anders vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 
05. Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kan Anders niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wil jij niet dat Kan Anders jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@KanAnders.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 
 
 
PLICHTEN
Kan Anders verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Kan Anders via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kan Anders de betreffende dienst niet aanbieden. 
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kan Anders met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 
Kan Anders behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kan Anders dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kan Anders te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
 
info@kananders.nl | 06 46740526 
Postbus 82 | 5150 AB | Drunen
 
Sponsoren